Lasso bruger CVR-nummeret som unik nøgle, når vi søger i Tingbøgerne. Det betyder, at der under overskriften ’Tingbogen over fast ejendom’ i Lasso for Revision kun vises de ejendomme, hvorpå det pågældende firmas CVR-nummer er registreret korrekt. Hvis du ved, at et firma har en ejendom, og denne ikke fremgår i Lasso, er det altså fordi CVR-nummeret enten ikke er registreret på ejendommen (ofte står ejeren udelukkende med navn) eller fordi CVR-nummeret er registreret forkert (ofte som en note og ikke i feltet dedikeret til CVR-nummeret).

For at løse denne problemstilling har Tinglysningsretten lavet en guide til, hvordan man registrerer et CVR-nummer korrekt på en ejendom (find vejledningen her, hvor det specificeres i trin 3, hvordan CVR-nummeret registreres). Alle kan ændre dette med virksomhedens tilladelse.

En anden løsning på udfordringen med fejlregisterede ejendomme er at tilføje ejendomme manuelt til revisionsbeviser i Lasso. Når du er på fanen 'Revision' gøres dette ved at klikke ’Søg manuelt’ under ’Tingbogen over fast ejendom’. Herefter kommer en pop-up, hvor alle ejendomme kan fremsøges på adresse.

Her skrives adresse (minimum vejnavn og postnummer skal udfyldes). Den rigtige ejendom vælges på listen, og der klikkes ’Tilføj til rapport’, hvorefter du skal vælge, om ejendommen skal tilføjes med den pågældende virksomhed som værende ejer, debitor eller kautionist.

Ejendommen vil herefter været at finde i revisionsbeviset (og på udskriften af denne) med en markering af, at den er tilføjet manuelt. Det er vigtigt her at være opmærksom på, at når ejendomme tilføjes manuelt, vil de ikke fremkomme i rapporten næste gang du søger den pågældende virksomhed frem. Den holdbare løsning er derfor at registrere ejendommen korrekt i Tingbogen (forklaret ovenfor).