Denne guide viser dig hvordan du forbinder Lasso til Dynamics, så du kan overføre firmaer til Dynamics og holde dine stamdata ved lige. Vi viser dig hvordan du opretter en app med tilhørende Application Client Credentials og dernæst opretter en App bruger som bruger disse credentials.

Opret App med Client Credentials

Følg nedenstående trin for at oprette en app med Client Credentials. Nedenstående er på engelsk, men de forskellige trin at tage er ens, selvom de er på dansk eller andet sprog:

 1. Gå til Entra (tidl. Azure Active Directory) for din Dynamics 365 organisation.
 2. Vælg App Registrations, og klik New Registration.


 3. Giv den et navn, e.g. "Lasso Integration", og vælg "Accounts in this organization directory only" under Supported Account Types.
 4. Vælg "Web" under "Redirect URI (Optional)"

 5. Notér Application (client) ID - gem til senere.

 6. Gå til "API permissions" og tryk "Add a permission"
 7. Vælg "Dynamics CRM" i listen, og sæt kryds i "user_impersonation".
  Tryk på knappen "Add permissions" for at gemme. 8. Tryk nu på "Grant admin consent for xyz" under "Configured permissions" hvor xyz er jeres organisations navn. 9. Gå til "Certificates & secrets" og tryk på "Add client secret"

 10. Giv den et navn, e.g. "Lasso", og sæt en passende udløbstid. Når denne tid løber ud vil integrationen skal der opsættes en ny secret, og integrationen til Lasso sættes op på ny.

 11. Notér Client secret fra feltet "Value" - gem til senere.


Du har nu oprettet dine Client Credentials, og mangler nu en App bruger der kan bruge dem.

 

Opret app bruger

Nu skal du oprette en App bruger der benytter de oprettede Application Client Credentials. Følg nedenstående trin for at gøre dette:

 1. Gå til Power Platform Admin Center og vælg "Settings" for det miljø du vil oprette brugeren i

 2. Under "Users + permissions", vælg "Application users"

 3. I toppen af skærmen, klik "+ New app user" 4. Tryk "New App user" og derefter "+ Add an app". Her vælger du den App vi oprettede tidligere

 5. Vælg derefter den relevante Business unit og ønskede sikkerhedsroller. I vores eksempel giver vi brugeren administratorrettigheder, men det er muligt at I har strengere krav til jeres organisation.


Til sidst trykker du på knappen "Create", og så er brugeren oprettet! 

 

Forbind Lasso til Dynamics

Nu har du hvad du skal bruge for at forbinde Lasso til din Dynamics løsning. Følg trinene nedenfor for at komme i mål:

 1. I Dynamics, åben "Lasso" appen 2. Gå til "Min organisation" og vælg "Integrationer" i menuen. Dette kræver at du er Administrator i Lasso.
 3. Find integrationen til Dynamics og vælg "Rediger"


 4. Under "Forbind", vælg da "OAuth Client Credentials" og udfyld "Application ID og Client secret med de værdier du noterede da du oprettede din App i starten af denne guide.

  I "Web API adresse" skal du indtaste adressen til dit Dynamics miljø, eksempelvis https://ditmiljø.crm4.dynamics.com

 5. Tryk "Valider" for at forbinde. Hvis din bruger mangler relevante rettigheder, så får du det at vide, og skal ind i trin 5 i "Opret app bruger" flowet og tilpasse. Ellers vil du blive mødt "Godkendt!", og du får nu adgang til fanebladene "Indstillinger" og "Felter", hvor du kan opsætte din integration som ønsket.

Tillykke! Så kom du i mål, og kan nu holde din data opdateret i real-tid, og overføre emner baseret på overvågninger mv. God fornøjelse, og tøv ikke med at kontakte os på support@lassox.com for hjælp med teknikken 😊