Relevant: Hvordan redigerer jeg ejerdiagrammer?

Hvis du har tilføjet en mulighed for at gemme dine redigerede ejerdiagrammer lokalt, kan du altid finde dine redigeringer frem senere - og arbejde videre på disse. Læs her hvordan!

 

Gem dine redigerede ejerdiagrammer

For at gemme et ejerdiagram som du har foretaget ændringer på, gør da følgende:

  1. Klik ‘gem som’ i øverste venstre hjørne
  2. Klik ‘nyt diagram’ 
  3. Navngiv diagrammet og skriv evt en note om hvad det illustrerer
  4. Vælg om din gemte redigering skal være delt med din organisation
  5. Klik gem

Indlæs et gemt ejerdiagram

Når du søger den pågældende virksomhed frem igen senere, og vælger ‘ejerdiagram’ vil du blive mødt af en pop-up-boks, hvor du kan vælge tidligere, gemte versioner af dette ejerdiagram.

 

Se og opdater ændringer siden sidst

Ønsker at du at opdatere dette med eventuelle ændringer, der er registreret i CVR siden du gemte det, klikker du ‘Opdater ejerdiagram’ i øverste højre side

Ændringerne præsenteres i en liste, hvor du kan se præcis hvad der er sket. F.eks. vil nye ejerskaber stå med mærkaten ‘Ny‘, og opdaterede informationer med mærkaten ‘Ændret‘.

Du kan herefter markere de ændringer du ønsker at inkludere i dit ejerdiagram, og trykke ‘Opdater‘. Husk at gemme ejerdiagrammet med de nye ændringer.