Læs først: Hvad er overvågning i Lasso?

Hvis du har dit eget system, og selv kan udvikle API'er, er du måske interesseret i, at Lasso kalder dit systems endpoints – her kaldet 'Webhooks' – når der sker en hændelse. Det kan også være, at du er ferm med services som Zapier eller IFTTT. Uanset hvordan dine Webhooks er sat op, kan Lasso kalde dem, når der sker en hændelse, og du kan opsætte et ubegrænset antal for de mange hændelser du kan overvåge.

Lasso sender POST-beskeder til din webhhok, når noget sker. 
Læs den tekniske dokumentation for det data-format, du kan forvente at modtage

Sådan sætter du webhooks op:

  1. Åbn Overvågning og find den overvågning, du ønsker skal kalde din webhook.
  2. Tryk 'Handlinger' efterfulgt af 'Rediger' og gå til området 'Kald en webhook'
  3. Vælg de hændelser, du vil have til at udløse kald til din webhook
  4. Hvis din webhook kræver specielle header-værdier eller har sikkerhed i form af Basic Auth, så opsæt det under 'Sikkerhed'
  5. Indtast URL'en på din webhook
  6. Gem overvågningen

Din webhook bliver nu kaldt, hver gang de ønskede hændelser sker.

 

Spørgsmål og svar

Nedenfor finder du svar på relevante spørgsmål omkring webhooks.

 

Hvordan kender jeg formatet på den data, I sender til min webhook?

Læs om dette i den tekniske dokumentation eller kontakt os på support@lassox.com.

 

Hvordan er jeres retry-logik, hvis min webhook skulle fejle?

Lasso prøver at sende en webhook 3 gange med stigende mellemrum mellem hvert forsøg. Hvis det ikke lykkedes efter 3 forsøg, vil du modtage en e-mail herom på din Lasso-administrators e-mail. Du kan følge med i status på hver webhook-levering via overvågningshistorikken.

Hvis et større antal leveringer fejler, vil leveringer til dine webhooks blive slået fra efter 24 timer. Du vil modtage en e-mail herom, og du kan genaktivere leveringerne, så snart du har udbedret dét, der foresagede fejlen i din webhook.