På baggrund af CVR numre får du med Dataudtræk mulighed for at trække data ud til bl.a. Excel.

Vælg f.eks. mellem: 

 • Stamdata: firmaoplysninger som navn, geografi, branche, antal ansatte, type og lign
 • Stamdata og nøgletal: Firmaoplysninger som navn, geografi, branche, antal ansatte, type samt nøgletal fra seneste regnskab
 • Personer og roller: Navne, ID’er og adresser på interessenter, bestyrelse og direktion i de valgte CVR-numre
 • Produktionsenheder: Filialerne (inkl. p-nummer, adresse, antal ansatte, branche) på alle filialer tilknyttet cvr-numrene

Herudover findes en lang række andre udtræk, du har mulighed for at tilføje, heriblandt:

 • Teledata: Telefonnumre for firmaer og deres medarbejdere, direkte fra teleselskaberne.
 • Sidste 5 års rapporter: Nøgletal for de op til 5 seneste årsregnskaber (udtrækket kan også vælges i en form, der præsenterer disse i forskellige faner i Excel)
 • Historik over antal ansatte: Det månedlige registrerede antal ansatte og antal årsværk for de valgte CVR-numre de 12 seneste måneder
 • Landbrugsejendomme og besætninger: Oplysninger fra CHR - dvs. det centrale husdyrregister, i form af ejendomsoplysninger, besætningsoplysninger og besætningskreaturer. 
 • Hæftelser: Tinglyste hæftelser i hhv. personbogen, bilbogen, andelsboligbogen og tingbogen over fast ejendom for de valgte CVR-numre. 
 • Reelle ejere: Alle de udregnede og selvregistrerede reelle ejere (personer, fonde eller udenlandske virksomheder) for de valgte CVR-numre. 
 • Ejerskaber: De valgte CVR-numres direkte ejerskaber 
 • Revisionsinformation: Oplysninger om tilknyttede og underskrivende revisor - samt oplysninger fra revisors påtegning af seneste regnskab (herunder evt modificeret konklusion og/eller fremhævelser og indhold i disse)

Hvis du er interesseret i at prøve ovenstående - eller har et specifikt ønske til en udtræksmulighed, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7174 7812 eller mail contact@lassox.com.