Lasso gør det nemt at trække et revisionsbevis på et firma. Med et enkelte klik - eller automatisk - henter vi de nødvendige data fra CVR og Tingbøgerne.

Se og gem revisionsbeviset for et enkelt firma

 1. Find firmaet vha. navn eller CVR-nummer øverst i søgebjælken
 2. Vælg fanen 'Revision'.
 3. I øverste højre hjørne vælges visningen (dvs. hvilke enheder der vises. Som udgangspunkt vises ’Revision’, hvilket betyder at der vises enheder, hvor firmaet er enten debitor, ejer eller kautionist)
 4. Øverst til venstre kan du vælge, om alle faner skal åbnes. Som udgangspunkt er servitutter lukkede.
 5. Klik ’udskriv’ og gem dokumentet.

På revisionsbeviset vises alle ejendomme, hvor det pågældende firmas CVR-nummer er registreret. Du kan læse her om muligheden for at tilknytte andre ejendomme - fx. fordi der er fejl i registreringerne. 

 

Igangsæt en automatisk kørsel

Hvis du ønsker at trække beviset for flere firmaer automatisk – fx på balancedagen – skal du først og fremmest have et excelark med de valgte kunders CVR-nummer (i en kolonne med titlen ’cvr’). Hvis du ønsker at finde alle kunder med jer som revisionshus, kan du bruge vores målgruppesøgning til det.

 1. Åben ’rapportering’ i venstre side af Lasso
 2. Vælg kørselstype (Vælg ’planlagt’ hvis du ønsker en skeduleret kørsel – fx på balancedagen)
 3. Vælg rapporttype (her vælges mellem normal revision og revision inkl. Servitutter)
 4. Upload excelarket med CVR-numre på alle de kunder (Vær obs på at der skal være en kolonne døbt ’cvr’ og at der ikke må være andet end CVR-numre i denne – dvs. heller ingen tomme felter)
 5. Vælg hvad filerne skal hedde (hvilke system-variable eller egne variable skal bruges i navnene på filerne)
 6. Igangsæt kørslen.

Når jobbet er kørt, vil du modtage en mail (hvis du har krydset den tjek-boks af) og kunne se og downloade filerne i højre side af skærmen.