Start med at søge virksomheden frem i søgebjælken øverst på skærmen:

Under fanen 'Overblik' ser du nu antal ansatte øverst til venstre:

 

Historik for antal ansatte

Hvis du har brug for at se, hvor mange der har været ansat på et givent tidspunkt, kan du også det.

Via fanen 'Historik' kan du gå tilbage til en given dato, og se præcis hvor mange ansatte og årsværk der var på datoen:

Eller via fanen 'Staminformation', hvor du finder det aktuelle tal under 'Antal ansatte', eller gør følgende for at få et mere dybdegående indblik i virksomhedens historik for antal ansatte:

  1. Under fanen 'Staminformation', scroll da ned til overskriften 'Stamdata historik'.
  2. Her kan du se, hvor mange medarbejdere firmaet har ansat på nuværende tidspunkt og historisk. Du kan også se antallet fordelt over året, på kvartals- og månedsbasis. Endelig kan du se antal 'årsværk', dvs. antallet af fuldtidstillinger hvis man lægger del- og fuldtidstillinger sammen.