Selvom data kan tilgås gennem Lassos portal, er det ofte en fordel at kunne tilgå firmadata direkte i eget system. For at muliggøre dette, tilbyder Lasso en række indbyggede integrationer til diverse CRM- og dialer-systemer. Du kan også integrere til andre systemer, hvis de kan tilgås via et API. I denne artikel kan du læse om opsætning og brug af Lassos integrationsmuligheder.

Hvilke integrationer

Vi har en masse forskellige integrationer, og nye kommer ofte til. Overordnet set muliggør integrationerne den samme funktionalitet: at overføre data direkte til dit system og at holde dataen live-opdateret, når den ændrer sig.

Se listen af integrationer.

Opsætning

Opsætningen af integrationen består i store træk af de samme trin, uanset hvilket system du benytter. Der skal forbindes til systemet, og der skal opsættes mappings, der fortæller, hvordan vi skal overføre data til dit system.

Læs hvordan du opsætter din integration.

Overfør til dit system

Når der er skabt forbindelse til dit system, kan du overføre data direkte fra Lasso. Dette gøres enten ved brug af masseoverførsler fra Lassos målgruppesøgning, fra en liste, fra modulet Dataudtræk, eller du kan eksportere data for enkelte virksomheder eller for nogle systemer direkte inde fra dit system.

Hold data opdateret i dit system med Overvågning

Data overført fra Lasso kan holdes opdateret i realtid. Det betyder, at vi automatisk opdaterer informationen i dit system, så snart dataen ændrer sig. Så er det slut med ikke-opdateret data, og du får at vide præcist, når ny information er tilgængelig.

Læs mere om overvågning.