Dataudtræk giver dig mulighed for at 'vaske' en liste af CVR-numre – altså hente adresser, navne eller anden data på baggrund af et Excel-ark med CVR-numre. Se hvilke udtræk du kan få adgang til.

Du laver et udtræk ved at:

 1. Vælge 'Dataudtræk' i venstre menu  2. Klik 'Nyt udtræk' og vælg hvilket udtræk, du vil lave. Fx 'staminformationer og nøgletal' der indeholder alle almindelige virksomhedsoplysninger. 
 3. Vælg om du ønsker at eksportere data fra virksomhederne eller fra en fil med CVR numre. 


 4. Hvis vi vælger en fil, skal du klikke Klik på ‘Vælg fil’ og find den fil, der skal beriges. Du skal være opmærksom på, at filen skal indeholde en kolonne, der hedder ‘CVR’ 5. Klik 'næste'
 6. Navngiv dit udtræk. Feltet udfyldes automatisk med dato og tid, medmindre du retter dette til et andet navn
 7. Under 'Kolonnevalg' vælger du de informationer, dit excelark skal indeholde
 8. Under 'Avanceret' kan du vælge, om udtrækket fx skal frasortere virksomheder på en særlig liste
 9. Listen vil som udgangspunkt blive sendt til den mail, din konto er knyttet til. Hvis listen skal sendes til en anden mail, skal du ændre mailadressen i feltet "Din e-mail"
 10. Vælg ‘Start udtræk’ for at få beriget listen. Udtrækket vil blive sat i kø, og der vil blive sendt en mail til den valgte e-mail adresse, når listen er klar

 11. Når listen er klar, vil der ud over at blive sendt en e-mail også dukke en notifikation op på globussen i øverste højre hjørne på siden

Tip! Hvis du har integreret Lasso med dit CRM-system, kan du sende dataudtrækket direkte til CRM-systemet ved at vælge dataudtrækket af samme navn som dit system – eksempelvis "HubSpot" hvis du dit CRM-system er HubSpot.