Læs evt. først:

Hvis du overvåger en række firmaer med Lasso, kan det være relevant at reagere på specifikke hændelser hos disse firmaer. Måske vil du række ud til en af dine kunder, hvis de får ny direktør, eller være den første til at tilbyde en ydelse, hvis en kunde opretter ny filial/produktionsenhed.

En måde at gøre dette er ved at tilføje disse firmaer til en liste, når en relevant hændelse sker. Sådan gør du:

  1. Opret en liste i Lasso, hvis du ikke allerede har gjort det.
  2. Åbn modulet Overvågning og find den overvågning, du ønsker skal sende firmaer til din liste
  3. Tryk 'Handlinger' efterfulgt af 'Rediger' og gå til området 'Tilføj/fjern fra liste'
  4. Vælg de hændelser du ønsker skal sende en virksomhed til din liste.

  5. Vælg derefter "Tilføj til" og den liste, du ønsker skal modtage firmaer

    Tip: Hvis du overvåger en liste, kan du evt. tilføje endnu en handling, hvor du fjerner firmaet fra listen samtidig med, at du tilføjer det til den anden liste

  6. Gem overvågningen

Firmaer tilføjes nu til din liste i det øjeblik, de ønskede hændelser sker!